Advokatfirmaet Briskerud & Wiermyhr

VELKOMMEN TIL OSS.

Advokatfirmaet Briskerud & Wiermyhr har kompetanse innen de fleste privatrettslige områder.

Vi kan tilby våre klienter spisskompetanse i bl.a. erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Vi yter ogs?bistand ved spørsmål knyttet til bl.a. familierett, arverett, kjøpsrett, fast eiendoms rettsforhold og fornærmede i straffesaker. Enkelte av advokatene tar ogs? forsvareroppdrag.

Firmaets advokater legger særlig vekt p?personlig oppfølgning, tilgjengelighet og service. Vårt hovedmål er ?nbsp;være løsningsorienterte og komme frem til det beste resultatet for klienten.

I den grad saken ikke kan løses i minnelighet bistår vi klientene ved domstolsbehandling.

Vi har kontorer både i Oslo sentrum og p?Bekkestua i Bærum.


Advokatfirmaet Briskerud & Wiermyhr DA, Oslo: Grev Wedels pl 4, 0151 Oslo, Tlf. (+47) 22 33 58 15, Fax. (+47) 22 33 58 19
Bærum: Bærumsveien 210, 1357 Bekkestua, Tlf. (+47) 67 12 00 00
Designet & utviklet av
OnNet ?2006 - SiteMap